Arnož Božič KS -1

24. marec 2022 – 12. april 2022

Samostojna razstava

Projekt obravnava mikrostrukturo, makrostrukturo in razmerje med obema. Sam koncept išče pomen vrednote posameznega dela v razmerju s celoto, kar se odraža v spreminjanju vrednosti delov strukture.

Preko te rekonstrukcije pojmovanja odnosa med celoto in njenimi deli sproža tudi splošne razprave o sodobni družbeni strukturi (in njeni kulturi). Mikro v makrostrukture vnaša konkretne vsebine. Povojna dekonstrukcija celote v imenu osvoboditve posameznika je proizvedla nekoherentno mrežo mikrofenomenov. Pomanjkanje te dinamike v sodobnem okolju, v katerem se pojem in pomen kulture vse bolj izpodbija, vzpostavlja negotovost.

Hkrati pa gre za vrnitev sublimnega v sodobno umetnost, preko digitalnih in prostorskih manipulacij s podobami, ki naj bi na prvi pogled predstavljale nekaj abstraktnega, individualnega, a so hkrati del jasno določene celote. Ne izključuje pa pomembnosti posameznega delca. S tem gre tudi za subtilen poudarek o naravi vizualne izkušnje, ki jo dosegamo z izbrano velikostjo fotografij, samo postprodukcijo in manipulacijo ter z visoko ločljivostjo. Vse to dopušča videnje mikro-makro strukture.

V iskanju "novega" skozi prizmo kompleksnih sistemov se pokažejo odnosi in razmerja med elementi struktur in celoto, redom in kaosom.